Rada Miasta Krakowa przyjęła na sesji 10 lipca mój projekt uchwały dotyczący wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup terenu zielonego zlokalizowanego przy ul. Kurzei w Mistrzejowicach. Projekt dotyczy działek nr 19/450 i 19/451. Rada Miasta Krakowa w dniu 25 października 2017 roku uchwałą nr LXXXVII/2131/17 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza”. Zgodnie z jego założeniem działki te zostały zakwalifikowane, jako ZP3 – teren zieleni urządzonej. Na ich obszarze znajduje się plac zabaw wybudowany przez mieszkańców osiedla, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy dawną Spółdzielnią Mieszkaniowa „Zgoda” i zlikwidowaną Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową „Hutników”. Działki te będące placem zabaw zlokalizowane są w tunelu napowietrzania osiedla i stanowią naturalną barierę akustyczną zatwierdzoną w planie zagospodarowania przestrzennego. Wyczekiwany od wielu lat przez wszystkich plan, który wszedł w życie w dniu 28 listopada 2017 roku nie ma mocy prawnej w zakresie przeznaczenia działki nr 19/450, ponieważ Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „ZGODA” uzyskało pozwolenie na jej zabudowę miejscami postojowymi. Zarówno Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice jak i lokalna społeczność jest zdecydowanie przeciwna budowie blisko 60 miejsc parkingowych przeznaczonych przede wszystkim pod płatny wynajem. Dopuszczenie do ruchu w tym rejonie kolejnych pojazdów doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego osiedla i niepowetowanych strat środowiskowych związanych z hałasem, zanieczyszczeniem substancjami trującymi znajdującymi się w spalinach, a także wycięciem wszystkich istniejących drzew i krzewów. W związku z tymi oczekiwaniami mieszkańców i Rady Dzielnicy powstał ww. projekt uchwały Rady Miasta. Mam nadzieję, że uda się wykupić ten teren zielony.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/07/U-wykup-terenu-Mistrzejowice.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ UCHWAŁY[/su_button]