AktualnościInterpelacje

Park kieszonkowy na Polanie Nagłowickiej

Odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Mistrzejowic dotyczących utworzenia parku kieszonkowego na Polanie Nagłowickiej. Poprosiłem o informację o wynikach tych konsultacji oraz o tym kiedy i w jakiej formie ma powstać park.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI TREŚĆ ODPOWIEDZI

W świetle odpowiedzi na moją poprzednią interpelację, a także uzyskanych informacji z Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz od mieszkańców proszę o zorganizowanie ponownych konsultacji społecznych.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI