Odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Mistrzejowic dotyczących utworzenia parku kieszonkowego na Polanie Nagłowickiej. Poprosiłem o informację o wynikach tych konsultacji oraz o tym kiedy i w jakiej formie ma powstać park.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/06/I-polana-Nagłowicka.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/06/Odp_Mędzysesyjna_Łukasz_Sęk_2019-06-13_4.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/06/Odp2_Mędzysesyjna_Łukasz_Sęk_2019-06-13.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]

W świetle odpowiedzi na moją poprzednią interpelację, a także uzyskanych informacji z Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz od mieszkańców proszę o zorganizowanie ponownych konsultacji społecznych.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/06/I-park-kieszonkowy-Polana-Nagłowicka.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/06/Odp_Międzysesyjna_Łukasz_Sęk_2019-07-18.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]