20 maja odbyło się w Szkole Podstawowej nr 78 przy ul. Jaskrowej kolejne spotkanie dotyczące przyszłości Dworu Badenich w Wadowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilku jednostek i Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciele Rady Miasta i Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Licznie przybyli również okoliczni mieszkańcy, którzy od wielu lat walczą o zagospodarowanie Dworu. Na początku Pani dyrektor Wydziału Edukacji Ewa Całus odniosła się do pomysłów dotyczących odtworzenia funkcji edukacyjnych w Dworze. Po rozmowie z p. Dyrektor Przedszkola w Wadowie zasugerowała, że najbardziej przydałaby się większa aula gdzie mogę mieć miejsce różne wydarzenia. Jako minus utworzenia w Dworze przedszkola wskazała jego zabytkowy charakter i liczne trudności, które byłyby związane z zagospodarowaniem zgodnie z wymogami konserwatora. Prawdopodobnie nie udałoby się także uzyskać takich możliwości edukacyjnych jak w nowym budynku. Mieszkańcy zwrócili jednak uwagę, że budynek gdzie obecnie mieści się przedszkole był wybudowany przez nich w czynie społecznych na inne cele. Został udostępniony dla przedszkola, ale miało to być tylko rozwiązanie tymczasowe, a trwa już kolejne lata. Następnie przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej udzielili informacji na temat prowadzonych dialogów technicznych. Do tej pory do dialogu technicznego zgłosiły się nieoficjalnie dwie osoby zainteresowane zainwestowaniem w Dworze. Szacunkowo doprowadzenie budynku do stanu deweloperskiego kosztowałoby ok.15 milionów złotych. Konieczne byłoby przeznaczenie również dodatkowych środków na jego urządzenie.

Podczas ostatniej kontroli Małopolski Konserwator Zabytków zlecił miastu szereg działań do podjęcia w celu poprawy stanu technicznego. Na ten rok zaplanowano poprawę odwodnienia i izolacji fundamentów co ma kosztować ok. 150 tys. zł. Kolejne prace dotyczące elewacji i stolarki okiennej powinny być wykonane w roku przyszłym. Mieszkańcy aktywnie włączali się w dyskusję podkreślając, że ich niezmiennym od lat oczekiwaniem niezmiennym  jest zlokalizowanie w tym budynku przedszkola, tak jak było do 2003 roku. Starania te poparli przedstawiciele Rady Dzielnicy XVII. Funkcją uzupełniającą dla przedszkola mógłby być ośrodek kultury, który znalazłby swoje miejsce w przyziemiu Dworu. Mieszkańcy podali również przykład Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24, który mieści się w zabytkowym budynku. Obecnie Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi przetarg na wykonawcę generalnego remontu obiektu. Udało się także w tym celu uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Kwota dopłaty z środków zewnętrznych wyniosła 600 tys. zł.

Przedstawiciele Wydziałów zobowiązali się do przekazania raportu ze spotkania panu Prezydentowi. Poprosiłem o informację po przekazaniu raportu i następnie będę wraz z mieszkańcami i innymi Radnymi namawiał Prezydenta do jak najszybszego podjęcia decyzji o przeznaczeniu Dworu na cele zgodne z wolą mieszkańców.