8 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Jednym z punktów porządku obrad była wnioskowana przeze mnie na poprzednim posiedzeniu informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej. Z informacji prasowych z ostatnich tygodni wynikało, że przebudowa tej będącej w bardzo złym stanie drogi nie rozpocznie się w tym roku. Niestety na posiedzeniu Komisji prezydent Andrzej Kulig potwierdził te informacje.

Pomimo tego, że w lutym 2018 roku podpisano z firmą Budimex umowę w trybie zaprojektuj i zbuduj do tej pory nie udało się uzyskać tzw. decyzji ZRID czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumenty w celu uzyskania tej decyzji zostały złożone przez wykonawcę w zeszłym roku jednak z uwagi na problemy z uzgodnieniami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odcinka stycznego do planowanej drogi S7 wniosek o ZRID pozostał bez rozpatrzenia. Taka sytuacja powoduje kolejne opóźnienie w realizacji zapowiadanej od lat inwestycji. Kiedy już po wielu latach znalazły się pieniądze w budżecie miasta i udało się w przetargu wybrać wykonawcę okazało się, że kwestie formalno – prawne wstrzymają przebudowę na kolejny czas.

Z informacji przedstawionej przez przedstawiciela GDKiA obecnego na posiedzeniu Komisji aktualnie udało się ustalić jak ma wyglądać projekt w miejscach styku, oczekiwana jest jeszcze akceptacja ze strony PKP. Jeżeli nie pojawią się kolejne opóźnienia nowy wniosek o ZRID ma być złożony w drugiej połowie tego roku, a rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić w lipcu 2020 roku. Co istotne cały czas obowiązuje umowa z wykonawcą, na którym to spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich pozwoleń, a potem wykonania inwestycji. Jeżeli rozpocznie się ona w planowanym obecnie terminie to powinna się zakończyć w 2022 roku.

Na posiedzenie licznie przybyli mieszkańcy oraz Radni Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, którzy jednoznacznie podkreślali, że takie opóźnienia po raz kolejny odsuwają w czasie inwestycję bez której nie będzie nowej drogi, chodników, drogi dla rowerów, a okoliczne ulice, które teraz robią za skrót dalej będą rozjeżdżane.

Poniżej nagranie video z posiedzenia Komisji (temat ulicy Kocmyrzowskiej od 15 minuty nagrania) oraz do pobrania karta informacyjna ze szczegółowym przebiegiem zadania od momenty podpisania umowy.