Fot. Magda Rymarz z wystawy „Budowniczowie-Narodziny Miasta”

Na rok 2019 przypada rocznica 70-lecia założenia Nowej Huty. Nadanie z tej okazji jednej z nowohuckich ulic lub placowi imienia Budowniczych Nowej Huty byłoby możliwością do upamiętnienia tych, dzięki którym dzielnica istnieje.

W lutym br. na mój wniosek nazwa Budowniczych Nowej Huty została dodana do banku nazw w Krakowie. Chciałbym żeby mieszkańcy sami wskazali, które miejsce powinno nosić to imię. Zgłoszenia można przesyłać tutaj: http://bit.ly/ZgłoszenieNH do 31 marca. Następnie na podstawie zgłoszeń przygotuję projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia Budowniczych Nowej Huty.

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/437772726993205/

W roku 2018 w ramach projektu „Budowniczowie. Narodziny miasta” powstała wystawa portretów, nagrania z opowieściami oraz katalog zawierający fotografie i spisane historie budowniczych Nowej Huty. Wystawa powstała z inicjatywy Fundacji Faktor Kultura, a jej autorkami są Magda Rymarz (fotograf) oraz Renata Radłowska (dokumentalistka). W projekcie wyraźnie podkreślone zostały różne role i zadania, które konieczne są do powstania nowego miasta. Część bohaterów w sposób dosłowny kładła cegłę po cegle, część zajmowała się częścią projektową, a część tworzyła nową społeczność wykonując prace w różnych innych zawodach, które potrzebne są w każdej miejscowości. Budowniczych zostało niewielu, ale wernisaż wystawy pokazał jak bardzo ważne jest ich upamiętnianie i uświadamianie mieszkańcom Nowej Huty ich znaczącej roli w powstawaniu dzielnicy. Bowiem właśnie dzięki poświeceniu tych ludzi, które często wiązało się z przeprowadzką z innych stron Polski, udało się wybudować Nową Hutę. Niezależnie od kontekstu historycznego, te osoby nie pracowały na rzecz ideologii, ale mieszkańców, którzy zasiedlili bloki, korzystali z placów zabaw, sklepów, przychodni czy szkół. To dzięki budowniczym dzisiaj Kraków posiada bardzo istotną część miasta jaką jest szeroko rozumiana Nowa Huta. Zastosowane rozwiązania architektoniczne sprawiają, że dzielnica ta jest dziś często wskazywana jako wzór zrównoważonego budownictwa dającego zarówno dostęp do mieszkań, ale również zapewniającego odpowiednią komunikację, dużą ilość zieleni i dostęp do usług publicznych.