AktualnościInterpelacje

Zarządzanie ulicą Życzkowskiego

Kanclerz Politechniki Krakowskiej p. Leszek Bednarz udzielił 29 stycznia wypowiedzi jakoby uczelnia była zainteresowana i otwarta na przekazanie ul. Życzkowskiego w zarząd miasta. Zwróciłem się z prośbą o podjęcie rozmów z Politechniką Krakowską, które dążyłyby do przejęcia przez miasto zarządu nad ulicą Życzkowskiego co zwiększyłoby szanse na uruchomienie tam w przyszłości komunikacji miejskiej.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI