Rada Miasta Krakowa uchwaliła budżet miasta na rok 2019. Projekt budżetu został przedstawiony przez Prezydenta, następnie Radni zgłosili do niego swoje poprawki, z których duża cześć została uwzględniona w przygotowanej przez Prezydenta autopoprawce. Zadania zgłoszone przeze mnie, które znalazły się w autopoprawce to:
– nakładka asfaltowa na ul. Architektów
– budowa toalety w Dzielnicy XIV Czyżyny przy ul. Hynka, park Skalskiego, działka 120/3
– budowy toalety w Dzielnicy XV Mistrzejowice na Plantach Mistrzejowickich, w okolicy skate Parku, od ul. Srebrnych Orłów
– budowy toalety w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie przy wejściu na cmentarz Grębałów od strony pętli tramwajowej
– dofinansowania działalności Młodzieżowej Rady Krakowa

Budżet nie jest idealny, brakuje w nim pieniędzy na sporo ważnych zadań, ale z drugiej strony jest nastawiony na skończenie projektów, które zostały rozpoczęte już wcześniej. To szansa, że za rok będziemy mogli zacząć więcej nowych inwestycji jeżeli w 2019 r. uda się zamknąć dużo starszych spraw.

Poniżej zestawienie inwestycji dla Dzielnic XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice i XVII Wzgórza Krzesławickie. Zestawienie obejmuje tylko te zadania, na które środki zostały wyszczególnione w budżecie, natomiast część zadań będzie realizowane z funduszy poszczególnych Wydziałów, także nie ma ich na liście. Niektóre inwestycje są także realizowane w cyklu wieloletnim czyli środki na rok 2019 mogą być przeznaczone np. na przygotowanie projektu, a realizacja nastąpi w roku kolejnym.

Dzielnica XIV

 • Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego
 • Rewitalizacja Parku Lotników Polskich
 • Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 (kontynuacja)
 • Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie
 • Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)
 • Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39
 • Budowa toalety w Dzielnicy XIV – przy ul. Hynka, Park Skalskiego, działka 120/3
 • Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Na Załęczu
 • Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 (dokończenie)

Dzielnica XV

 • Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie
 • Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia
 • Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego
 • Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60
 • Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku – Fort Batowice
 • Budowa toalety w Dzielnicy XV – Planty Mistrzejowickie; okolica Skate Parku i ogródka Jordanowskiego od ul. Srebnych Orłów
 • Termomodernizacja Przedszkola nr 152 os. Piastów
 • Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 144 os. Bohaterów Września 15

Dzielnica XVII

 • Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
 • Przebudowa ul.Lubockiej
 • Przebudowa ul. Glinik
 • Budowa toalety w Dzielnicy XVII – wejście na cmentarz Grębałów od strony pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 129
 • Remont nakładkowy ul. Kantorowicka
 • Remont nakładkowy ul. Darwina
 • Remont nakładkowy ul. Architektów od ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Kocmyrzowskiej

[su_button url=”https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=103044f” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ PROJEKTU BUDŻETU[/su_button]

[su_button url=”https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=103708″ target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ AUTOPOPRAWKI PREZYDENTA[/su_button]