AktualnościInterpelacje

Opóźnienia w przebudowie dróg w rejonie ul. Centralnej i Sołtysowskiej

Z ostatnich informacji prasowych wynika, że deweloper LC Corp stosując nieprecyzyjne zapisy umowy opóźnia realizację inwestycji drogowych do których się zobowiązał w celu zapewnienia możliwości sprawnego poruszania się mieszkańcom prowadzonej przez niego inwestycji i okolicznych bloków.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI

Ponieważ z obietnic składanych przez inwestora wynikało, że rondo powinno powstać do marca 2020 roku poprosiłem o informację czy zostały podjęte przez niego jakiekolwiek kroki w tym celu.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI