Od 1 sierpnia 2018 r. rusza „Karta Krakowska”, którą będą mogli otrzymać mieszkańcy Krakowa rozliczający tutaj swoje podatki. Posiadacze karty zyskają szereg zniżek i ulg. Na początek będą mieli możliwość zakupu biletów okresowych komunikacji miejskiej z 20% zniżką! W kolejnych miesiącach pojawią się dodatkowe rabaty i preferencje dla posiadaczy karty.

Do otrzymania i korzystania z karty konieczne jest spełnienie jednego z warunków:
1) zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta,
2) rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie miasta, ze wskazaniem miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba te osiąga dochód

Warto o tym pamiętać rozliczając swoje dochody za rok 2017!

Więcej informacji tutaj: www.krakow.pl/podatki