Przejście dla pieszych przez ul. Poległych w Krzesławicach przy skrzyżowaniu z ul. Zielony Jar nie jest bezpieczne dla mieszkańców. Ruch samochodowy w tym miejscu jest dosyć duży, niestety często kierowcy jadący z góry nie zachowują wystarczającej ostrożności oraz przekraczają prędkość stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych. To przejście jest bardzo mocno uczęszczane, prowadzi do ciągu pawilonów handlowych. Powyżej i poniżej na ul. Poległych w Krzesławicach znajdują się bezpieczne przejścia z wyspami i powodują one, że kierowcy zachowują większą ostrożność. Złożyłem w tej sprawie pismo do Rady Dzielnicy XVII z prośbą o zastosowanie podobnych rozwiązań również na ww. przejściu.

Poprosiłem także o rozważenie wykonanie oznakowania poziomego P-4 (podwójna linia ciągła) na ul. Poległych w Krzesławicach od skrzyżowania z ul. Zielony Jar do przejścia dla pieszych obok Szkoły Podstawowej nr 98. Na tym odcinku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej i kierowcy bardzo często omijają autobus na przystanku nie patrząc na to, że zaraz za nim znajduje się skrzyżowanie i przejście dla pieszych. Taki manewr stwarza spore niebezpieczeństwo.

Podczas posiedzenia Komisji Praworządności i Porządku PUblicznego Rady Dzielnicy XVII moje pismo zostało skierowane do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu celem zajęcia stanowiska w tej sprawie. Czekam na odpowiedź.

Do pobrania:
Treść pisma

Otrzymałem odpowiedź od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Według odpowiedzi ma być przegotowany projekt organizacji ruchu zgodny z wysłanym przeze mnie pismem i następnie przedstawiony do akceptacji.

Do pobrania:
Treść odpowiedzi