Na mój wniosek Rada Dzielnicy XVII przekazała środki na wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Zielony Jar oraz wymianę najbardziej zniszczonych fragmentów chodnika w tym miejscu. Podziękowania dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu za sprawne przeprowadzenie inwestycji, która poprawi komfort poruszania się pieszych i kierowców.