Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi!
W listopadzie 2015 roku podczas wyborów do Rady Dzielnicy XVII obdarzyliście mnie zaufaniem, które pozwoliło mi objąć mandat Radnego Dzielnicy. Podczas kampanii zobowiązałem się do realizacji konkretnych postulatów, co od dwóch lat staram się uczynić. Chciałbym podsumować pokrótce te dwa lata i opisać działania podejmowane przeze mnie zarówno indywidualnie, jak i z innymi Radnymi.


Obietnice z ulotki wyborczej:
– poszerzenie parkingów, m.in. przy blokach os. Na Stoku 44 i 45 – zadanie częściowo zrealizowane, dzięki mojej inicjatywie powstały nowe miejsca parkingowe przy blokach os. Na Stoku 44 i 46. Zwróciłem się także z wnioskiem o budowę parkingu naprzeciwko kościoła, wzdłuż ul. Poległych w Krzesławicach, jednak ZIKiT uznał, że w tym miejscu nie może on powstać. W roku 2017 zostanie prawdopodobnie wyrównany parking przy wjeździe do ROD Nowalijka 1.

– otwarcie Klubu Seniora w Gimnazjum nr 44 – dzięki działaniom podejmowanym wraz z p. dyrektor Gimnazjum i uzyskaniu grantu z projektu „Działajmy razem” udało się w 2016 roku rozpocząć regularne spotkania seniorów w szkolnej świetlicy oraz zakupić dwa komputery, gry planszowe i inne pomoce. Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w spotkaniach co czwartek o godz.16:00 w Gimnazjum nr 44.

– zwiększyć ilość latarni, ławek i koszy na śmieci – co roku składam wnioski o ustawienie dodatkowych ławek na terenie Dzielnicy. Ostatnio udało się zamontować nowe ławki na terenie ogródka jordanowskiego na os. Na Stoku. Otrzymuję jednak także sygnały od mieszkańców konkretnych bloków z prośbą o demontaż ławek ustawionych pod ich oknami, gdzie jest głośno do późnych godzin nocnych. Każda taka sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. W roku 2017 powstanie nowa lampa przy parkingu przed bramą do ROD Nowalijka 1.

– zadbać o tereny zielone, koszenie trawy, zbieranie liści – regularnie uczestniczę w obchodach terenów zielonych i wskazuję miejsca wymagające pielęgnacji i drzewa do przycinki. Wiem, że w tym temacie można jeszcze sporo poprawić, jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Dzielnicy, więc będę się starał dalej działać na rzecz zieleni na terenie Dzielnicy.

– zwiększyć ilość patroli Straży Miejskiej – jestem członkiem Zespołu Bezpieczny Kraków przy Radzie Dzielnicy XVII. Podczas spotkań wskazujemy miejsca, które zostają objęte dodatkowym monitoringiem, dzięki temu udaje się wyeliminować sporo negatywnych zjawisk, chociaż też jest jeszcze sporo do zrobienia w tym temacie

W drugiej części kadencji chciałbym skupić się głównie na działaniach w celu poprawy czystości i porządku na terenie okręgu i Dzielnicy. Jeżeli mają Państwo jakieś pomysły, problemy lub interwencje zapraszam na dyżur w dniu 27 marca o godz.17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15. Od kwietnia ruszy także moja nowa strona internetowa pod adresem www.lukaszsek.pl gdzie znajdą się aktualne informacje na temat wszelkich działań. Skontaktować się ze mną można za pomocą adresu email: kontakt@lukaszsek.pl, pod nr tel.600-909-363 lub na facebooku: www.facebook.com/lukasz.sek

Zapraszam również do włączenia się w kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego, więcej informacji na stronie www.budzet.krakow.pl Spotkanie konsultacyjne 23.03 o godz.18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XVII.