Podczas posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy XVII w dniu 6 marca 2017r. rozmawialiśmy na temat przyszłość zabytkowego dworu Badenich znajdującego się w Wadowie. Po wielu latach zapadła ostateczna decyzja, która oddala roszczenia spadkobierców i potwierdza, że teren parku wraz z dworem należą do Gminy Miejskiej Kraków, co pozwala na rozpoczęcie prac zmierzających do renowacji i zagospodarowania obiektu, który obecnie znajduje się w tragicznym stanie. Zwracałem się w tej sprawie do Miejskiego Konserwatora Zabytków w roku 2014, jednak ze względu na nieunormowany status prawny, nie można było tam prowadzić większych inwestycji poza bieżącym zabezpieczeniem. Wiadomości na ten temat:
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/opuszczony-dwor-dalej-bedzie-stal-pusty_6598.html
http://www.skozk.pl/prasa/dwor-w-wadowie-1186.html
Dzięki działaniom Rady Dzielnicy XVII park wokół Dworu jest regularnie utrzymywany i ogólnodostępny.

Teren parku oraz dworu od początku marca weszły pod opiekę Zarządu Zieleni Miejskiej. Podczas posiedzenia Komisji gościliśmy przedstawicieli ZZM: dyr. Łukasza Pawlika i p. Małgorzatę Dziewońską. Na początku otrzymaliśmy informacje na temat aktualnego stanu dworu oraz możliwych formach prawnych działania na rzecz jego zagospodarowania. Najlepszym rozwiązaniem byłoby działanie w ramach Partnerstwa Publicznego Prywatnego lub koncesji, jednak znalezienie inwestora, który chciałby wyłożyć duże pieniądze na remont, może być trudne. Szczególnie, że wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z tym, że niezależnie od formy zagospodarowania samego budynku park położony obok powinien być dalej dostępny dla mieszkańców. Jednym z postulatów była także możliwość udostępnienia jednej z sal dworku na potrzeby Stowarzyszeń działających w okolicy. Przedstawiciele ZZM zadeklarowali, że będą starali się poszukać możliwość dofinansowania prac ze środków unijnych, co znacznie ułatwiłoby wszelkie działanie. Póki co brak jest szacunkowej wyceny dotyczącej przywrócenia budynku do stanu sprzed roku 2008 kiedy to został opuszczony, jednak na pewno będzie to minimum kilkanaście milionów złotych.
Ustaliliśmy, że wszelkie prace związane z zagospodarowaniem będą poprzedzone konsultacjami społecznymi, tak aby mieszkańcy mieli wpływ na to co powstanie w ich okolicy. Pierwsze takie spotkanie konsultacyjne powinno się odbyć przed wakacjami.

Renowacja i zagospodarowanie Dworu w Wadowie to nie będzie na pewno szybki i bezproblemowy proces, ale cieszy, że w końcu status prawny nieruchomości został uregulowany i pojawiła się szansa na zatrzymanie dalszej dewastacji.

Artykuł na portalu LoveKrakow.pl