Aktualności

Poszerzenie parkingu przy bloku os. Na Stoku 44

W maju zakończyło się poszerzenie parkingu pomiędzy blokiem os. Na Stoku 44 a garażami realizowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Dzięki inwestycji zgłoszonej przeze mnie do budżetu Rady Dzielnicy XVII mieszkańcy zyskali kilka nowych miejsc postojowych. Na kolejny rok planuję zgłosić poprawę parkingu przy ogrodzeniu ogródków działkowych oraz jego oświetlenie dzięki czemu uda się poprawić warunki parkowania.