16 grudnia 2014r. odbyła się pierwsza sesja nowej, VII kadencji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Prowadzącym obrady był Radny Miasta Krakowa Józef Pilch. Po krótkim wstępie, wszyscy członkowie Rady Dzielnicy złożyli ślubowanie, odebrali potwierdzenia wyboru do Rady oraz listy gratulacyjne od przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – Bogusława Kośmidera.
Ostatnim, ale zarazem najważniejszym punktem obrad był wybór nowego przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII. W wyborach wystartowało dwóch kandydatów: Stanisław Madej (poprzedni przewodniczący) oraz Sebastian Adamczyk. Głosowanie zakończyło się wynikiem: 12 głosów Stanisław Madej, 7 głosów Sebastian Adamczyk oraz 2 głosy wstrzymujące się. Nowym/starym przewodniczącym został wybrany Stanisław Madej. Po wyborze ustaliliśmy termin kolejnej sesji, a także parę spraw organizacyjnych.