Niedawno miałem okazję przygotowywać w ramach projektu Platformy Obywatelskiej w Krakowie diagnozę referatu ds.młodzieży Urzędu Miasta Krakowa. Można z niej wyciągnąć wiele wniosków dotyczących polityki młodzieżowej miasta, które chce postawić na rozwój nowych technologii, miasta słynącego z bardzo dużej ilości studentów. Od niedawna pełna nazwa referatu to: Referat Ds. Młodzieży i Seniorów, analiza była przeprowadzona przed dodaniem zadań związanych z polityką senioralną.

Działania referatu prowadzone są na podstawie uchwalonego w 2009r. programu „Młody Kraków”, są one prowadzone głównie na trzech płaszczyznach:
1. Młodzieżowe Forum Edukacji Obywatelskiej – ma na cel włączenie młodych ludzi w działania społeczeństwa obywatelskiego
2. System Wsparcia Dzieci i Młodzieży – ma za zadanie zapewnienie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym oraz wsparcie i opiekę dla osób pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
3. Partnerstwo dla Młodych – polega na podejmowaniu współpracy z różnymi instytucjami o podobnym zakresie działania, wymianie doświadczeń, organizacji szkoleń.

wydatki_czescimk

Od 2008 roku finansowanie jednostki utrzymywało się średnio na poziomie ok. 400 tys. zł rocznie. Problemy finansowe zaczęły się wraz z problemami finansowymi miasta, w roku 2011 z przyznanych 414 tys. zł, na program „Młody Kraków” wykorzystano tylko 336 tys., więcej pieniędzy referat nie dostał. Budżet na rok 2012 został zaplanowany na jeszcze niższym poziomie – przyznano 289 tys. zł oraz od sierpnia zmniejszono zatrudnienie w referacie z 4 do 3 osób.

budzet_refmlodz

W stosunku do innych miast – Kraków wypada całkiem dobrze, chociaż głównym plusem jest to, że posiada taki referat. Większość dużych miast w Polsce, sprawy młodzieży rozdziela na różne wydziały, brak osobnych jednostek, które zajmowałaby się tym tematem. Nie należy jednak zbytnio się cieszyć, ponieważ mimo rozdziału zadań, sprawy młodzieżowe są bardzo dobrze realizowane w niektórych miastach. Przykładem może być Wrocław, gdzie dużo pieniędzy przeznacza się na koordynację współpracy z firmami, aby zapewnić rozwój młodym oraz od paru lat skutecznie funkcjonuje Parlament Młodzieży Wrocławia, walcząc o sprawy najważniejsze dla tego pokolenia (od tego roku w Krakowie funkcjonuje Młodzieżowa Rada Krakowa).

referat_mlodzcal

Idea Referatu ds. Młodzieży jest ideą słuszną, jednak w ślad za dużą ilością zadań, które ma przed sobą postawiona jednostka, powinny iść także odpowiednie środki finansowe, nie można zrzucić odpowiedzialności za los młodych ludzi w prawie milionowym mieście na barki trzech urzędników dysponujących niecałymi 300 tys. zł. Od niedawna także dodając odpowiedzialność za politykę senioralną w mieście.

Aktualizacja: W roku 2013 na program „Młody Kraków” wydano ok.300 tys. zł, szczegółowy raport z jego realizacji można znaleźć tutaj.