Aktualności

Po XLV nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy XVII

30 lipca 2014r. odbyła się XLV nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Głównym powodem zwołania sesji nadzwyczajnej w środku okresu wakacyjnego była konieczność podjęcia uchwały dotyczącej proponowanych okręgów wyborczych w wyborach do rady w 2014r.

Rada Dzielnicy odniosła się do Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1896/2014 z dnia 4 lipca w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014 roku. Radni nie zgłaszali większych uwag merytorycznych, raczej były to kosmetyczne propozycje związane z budową nowych bloków lub domów na danym obszarze. W odróżnieniu, do niektórych dzielnic gdzie uchwalania okręgów zakończyło się wielką publiczną awanturą, radni z „siedemnastki” przyjęli projekt uchwały jednogłośnie, bez żadnych sprzeciwów.
okregi_2014
Kolejna uchwała dotyczyła korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014. Ponieważ z dwóch realizowanych zadań zostały środki finansowe, radni zdecydowali żeby przeznaczyć te środki na inne zadania, które mogą być wykonane jeszcze w tym roku. Ostatnia uchwała, czyli zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego była czystą formalnością.
W dziale oświadczenie i komunikaty przewodniczący Dzielnicy odczytał kilka listów od mieszkańców, ustalił także z Radnymi przydział do odbiorów miejskich inwestycji, następnie zamknął sesję, kolejna odbędzie się 28 sierpnia o godz.17:30.

Pełną treść uchwał można znaleźć tutaj.