13 czerwca złożyłem wniosek do Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa. Wniosek dotyczył puli przeznaczonej na budżet dzielnicowy, zakłada on powstanie Klubu Seniora w Gimnazjum nr 44. Na os.Na Stoku i Na Wzgórzach spora część mieszkańców to ludzie powyżej 50-60 roku życia, dla których nie ma bogatej oferty spędzania wolnego czasu. Spora grupa uczestniczy w Nowohuckiej Akademii Seniorów na os.Centrum A, jednak brak jest podobnych inicjatyw na terenie Dzielnicy XVII.

Projekt zakłada dostosowanie do potrzeb Klubu Seniora świetlicy w Gimnazjum nr 44, na co wyraziła zgodę dyrekcja placówki. Kosztorys obejmuje zainstalowanie rzutnika oraz nagłośnienia filmowego, zakup czterech stanowisk komputerowych, 10 kompletów szachów, kart, krzyżówek, scrabbli itp. oraz roczne wynagrodzenie dla opiekuna tego miejsca. Łączna kwota przewidziana do realizacji projektu wynosi 22,5 tys. zł.

Szczegółowy wniosek można znaleźć tutaj. Czekam teraz na wynik jego weryfikacji przez jednostki miejskie, ale już zachęcam wszystkich do oddania na niego głosu w październiku.