6 czerwca 2014r. odbyło się czwarte, ostatnie spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy XVII dotyczące budżetu obywatelskiego. Spotkanie tak jak poprzednie zostało zorganizowane w ramach konsultacji przez komisję doraźną ds.Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVII. Frekwencja niestety nie była powalająca, ale jest to już czwarte spotkanie, możliwe więc, że pozostali zainteresowani uzyskają odpowiedź na wszelkie pytania podczas poprzednich dyskusji.

Radni przedstawili aktualne informacje na temat budżetu, wyjaśnili kilka kwestii, które nie były wcześniej doprecyzowane. Nawiązali także do postawy ZIKITu oraz innych miejskich jednostek, które przysłały do Rady Dzielnicy pismo z prośbą o podanie dat konsultacji społecznych, tak aby mogli w nich uczestniczyć przedstawiciele ww. jednostek. Rada bardzo szybko odpisała i podała daty, na co otrzymała informację, że jednak nikt nie pojawi się na spotkaniach, mieszkańcy mogą co najwyżej dzwonić na telefony kontaktowe do jednostek miejskich. No cóż, postawa urzędników w stosunku do całego procesu budżetu obywatelskiego, była i jest dalej jedną z największych niewiadomych, takie informacje jak ta nie napawają optymizmem, zobaczymy jak przebiegnie etap weryfikacji projektów. Czas na ich składanie upływa 16 czerwca, a lista zakwalifikowanych do głosowania będzie znana 1 września.