19 maja w sali ARTzona na os.Górali odbyło się drugie spotkanie forum mieszkańców „Nowa Huta. Od Nowa.” W spotkaniu uczestniczył ok.25 osób. Byli to zarówno radni, przedstawiciele stowarzyszeń nowohuckich jak i po prostu mieszkańcy Nowej Huty.

Dyskusja rozpoczęła się od przedstawienia przez radnego Tomasza Urynowicza idei „sejmiku” nowohuckiego, motywowanego potrzebą współpracy oraz wzajemnego wspierania się nowohuckich inicjatyw i środowisk. W podobnym tonie wypowiedziała się p.Ewa Mauer, która zachęcała do powołania federacji stowarzyszeń nowohuckich, która to federacja będzie mogła walczyć o wspólne interesy oraz potrzeby organizacji działających w naszej dzielnicy. Dyskusja była burzliwa, padła propozycja rozpoczęcia działań w już obecnych strukturach, głównie Komisji Dialogu Społecznego ds. Nowej Huty. Sprawdziliśmy jednak osiągnięcia komisji w poprzednim roku i trzeba przyznać, że nie ma się czym chwalić. Idea powołania federacji stowarzyszeń została więc przegłosowana, powstał zespół zadaniowy, który zajmuje się przygotowaniem statutu oraz dokumentów rejestrowych dla takiej organizacji, gdy już te dokumenty będą przygotowane, na pewno zostaną udostępnione wszystkim chętnym do przyłączenia się nowohuckim organizacjom.

Powstał także zespół zadaniowy ds.budżetu obywatelskiego. Zrodził się pomysł aby złożyć wspólny projekt dotyczący Nowej Huty do budżetu ogólnomiejskiego i wykorzystać obecność różnych środowisk do jego promocji. Otrzymaliśmy także informację, że prezydent Majchrowski jako pierwszy odpowiedział na list otwarty zachęcający do debaty na temat Nowej Huty, czekamy na odpowiedzi od marszałka Marka Sowy oraz wojewody Jerzego Millera (list poniżej).

listjm

Trwają prace zespołów zadaniowych, kolejne spotkanie forum odbędzie się w czerwcu, ale już teraz serdecznie wszystkich na nie zapraszam! Oraz polecam forum internetowe na stronie http://nowahutaodnowa.pl/, tam można znaleźć aktualne informacje.