16 maja 2014r. w klubie „Dukat” w Grębałowie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Dzielnicy XVII w sprawie budżetu obywatelskiego. Podobnie jak na pierwszym spotkaniu, prowadzącym był Paweł Musiałek z Ośrodka Studiów o Mieście, natomiast ze strony Rady Dzielnicy, uczestniczyła komisja doraźna ds.Budżetu Obywatelskiego. Na spotkanie przyszło ok.15 osób, co jest nie najlepszym wynikiem, ale w porównaniu z innymi dzielnicami Krakowa, zdecydowanie dobrym.

Po ok.15 minutowym wstępie na temat ogólnych zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego, jego struktury oraz regulaminy, zaczęły się szczegółowe pytania oraz uwagi od mieszkańców. Jeden z nich postulował, aby jako mieszkańcy nie zgłaszać wielu projektów, tylko skupić się na jednym dużym związanym z kulturą, co spotkało się z szybką i zdecydowaną odpowiedzią innego z uczestników, który był wyraźnie oburzony tym, że ktoś chce mu mówić jaki wniosek ma pisać. Sytuację uspokoili Radni Dzielnicy, którzy pozwolili się wypowiedzieć obu Panom. Dużo pytań natomiast dotyczyło ponownie systemu głosowania, który dalej nie jest do końca doprecyzowany. Mieszkańcy wyraźnie obawiają się, że weryfikacja głosowania internetowego jedynie poprzez podanie nr Pesel, może doprowadzić do nadużyć.

2014-05-16 18.17.13

Padła także propozycja, aby wpisać do regulaminu pewien margines kwotowy, do wykorzystania, ponieważ pieniądze są wydawane, aż do ich wykorzystania, ale jeżeli np.po realizacji zwycięskiego projektu zostanie ze 100 tys. jeszcze 40 tys. to realizowany jest projekt, który jest najwyżej na liście wyników i kosztuje mniej niż 40 tys. zł, ale co jeśli jest projekt np. za 41 tys. zł? Czy taki projekt powinien odpaść mimo, że więcej mieszkańców na niego zagłosowało, czy miasto powinno dołożyć jeszcze ten tys. zł? Ja sam jestem zwolennikiem drugiej opcji uważam, że powinien być wprowadzony margines kwotowy w granicach 1/2 tys. zł.

Pan Paweł Musiałek zebrał pytania i podobnie jak po pierwszym spotkaniu, obiecał, że na następne uzyska szczegółowe odpowiedzi w niejasnych kwestiach. Spotkanie to odbędzie się 30 maja o godz.18:00 w Gimnazjum nr 43 w Luboczy.