31 marca 2014r. w ARTzonie na os.Górali odbyło się pierwsze spotkanie forum mieszkańców Nowa Huta OdNowa. Na spotkanie przyszło ok.35 osób, w dużej mierze były to osoby, które już od jakiegoś czasu angażują się w różne nowohuckie inicjatywy i działają społecznie w dzielnicy. Na forum pojawili się także radni dzielnicowi oraz radny miasta.

Po przedstawieniu głównych założeń, rozpoczęła się dyskusja na temat największych nowohuckich bolączek. Naturalnie wyłoniła się grupa uczestników, którzy byli najbardziej aktywni, jednak każdy mógł zabrać głos i wyrazić swoje zdanie. Ustaliliśmy, że forum będzie się spotykać ogólnie, ale przed tymi spotkaniami będą spotykać się zespołu dotyczące poszczególnych zadań, na początek:
– kultura i oświata
– praca, biznes i inwestycje
– transport i komunikacja.

Główne problemy poruszone zauważone na pierwszym spotkaniu przez mieszkańców to:
– brak wymiany informacji o nowohuckich inicjatywach, nawet pomiędzy najbardziej zainteresowanymi mieszkańcami
– brak odpowiedniej ochrony oraz komunikacji w rejonach teatrów itp.
– zbyt mały wpływ mieszkańców na podejmowane decyzje – szansą jest budżet obywatelski oraz nowy statut dzielnic pozwalający na składanie przez mieszkańców projektów uchwał podczas sesji Rady Dzielnicy
– brak więzi społecznych, należy zacząć od integracji najbliższego otoczenia: klatki, bloku, osiedla, tak aby ludzie się znali, potrafili coś zrobić wspólnie
– duża ilość NGO itp. organizacji, ale słaba komunikacja między nimi, brak jasnego planu działania dla promocji Nowej Huty
– brak dużej imprezy – festiwalu, który promowałby Nową Hutę.

Informacje o kolejnych spotkaniach oraz dyskusje będą prowadzone na forum internetowym Nowa Huta OdNowa, zachęcam wszystkich do rejestracji i podzielenia się swoimi uwagami i pomysłami na Nową Hutę oraz poinformowania innych o inicjatywach, które już mają miejsce.