6 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds.budżetu obywatelskiego Dzielnicy XVII. Powołanie komisji ma związek z przyjęciem przez Radę Miasta uchwały przyznającej na rok 2014 dla każdej krakowskiej Dzielnicy kwotę 100 tys. zł na realizację tzw. budżety obywatelskiego.

Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu skupili się głównie na ustaleniu podstawowych założeń działania radnych dzielnicowych w tym temacie oraz przedyskutowali regulamin przyjęty przez RMK.

Powstało wiele wątpliwości, według radnych regulamin jest zbyt mało precyzyjny, szczególnie jeżeli chodzi przebieg procesu weryfikacji oraz głosowania na konkretne projekty. W związku z tymi wątpliwościami, radni postanowili póki co odłożyć następne działania do czasu organizacji szkolenia zapowiedzianego przez Urząd Miasta. Po ww. szkoleniu planowane jest kolejne posiedzenie Komisji oraz rozpoczęcie akcji informacyjnej – rozdawanie ulotek (2500 szt. dla Dzielnicy XVII), spotkania z mieszkańcami itp.

Aktualny harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2014 przedstawia się następująco:
– marzec – przygotowanie kampanii promocyjnej, przeprowadzenie szkolenia
– kwiecień – kampania informacyjna
– maj – czerwiec – spotkania z mieszkańcami
– 5 maja – początek naboru projektów
– 16 czerwca – koniec naboru projektów
– lipiec i sierpień – weryfikacja projektów
– 20 sierpnia – zakończenie weryfikacji, sporządzenie listy projektów
– 1 września – ogłoszenie listy projektów, drugi etap kampanii informacyjnej
– 27 września – koniec kampanii informacyjnej dotyczącej głosowania
– 27 września – 5 października – głosowanie, wybór zwycięskich projektów.