Na mój wniosek Rada Dzielnicy XVII przekazała środki na wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Zielony Jar oraz wymianę najbardziej zniszczonych fragmentów chodnika w tym miejscu. Podziękowania dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu za sprawne przeprowadzenie inwestycji, która poprawi komfort poruszania się pieszych i kierowców.

Od dwóch lat prowadzimy działania w celu otwarcia miejsca dla seniorów w Gimnazjum nr 44 na os. Na Stoku 34. Rok temu udało uzyskać się dofinansowanie w ramach projektu „Działajmy razem” i co tydzień seniorzy mogli spotykać się w szkole. Od czerwca jest jeszcze lepiej! Udało się rozstrzygnąć miejski konkurs…

Remont Ronda Kocmyrzowskiego miał zakończyć się na początku czerwca 2017 roku jednak stan zaawansowania prac oraz informacje medialne sugerują, że zostanie on wydłużony. Poprosiłem radnego miasta o zadanie pytania do kiedy będzie trwał remont i co jest powodem takiego opóźnienia. Takie prace znacznie utrudniają życie mieszkańców. Do pobrania: Treść interpelacji Treść…

W ostatnich tygodniach podczas posiedzeń komisji Rady Dzielnicy XVII poruszyłem kilka ważnych dla mieszkańców tematów. 1. Wnioskowałem o naprawę chodnika wzdłuż ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Zielony Jar do przystanku autobusowego przy bloku os. Na Stoku 51. Chodnik ten jest w coraz gorszym stanie, a jest jednym z najbardziej…

Serdecznie zapraszam na swój dyżur, który odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz.17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15. Jeżeli chcą Państwo porozmawiać w innym terminie albo zgłosić problem można kontaktować się mailem na adres kontakt@lukaszsek.pl lub telefonicznie pod nr 600909363.

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi! W listopadzie 2015 roku podczas wyborów do Rady Dzielnicy XVII obdarzyliście mnie zaufaniem, które pozwoliło mi objąć mandat Radnego Dzielnicy. Podczas kampanii zobowiązałem się do realizacji konkretnych postulatów, co od dwóch lat staram się uczynić. Chciałbym podsumować pokrótce te dwa lata i opisać działania podejmowane przeze…

Podczas posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy XVII w dniu 6 marca 2017r. rozmawialiśmy na temat przyszłość zabytkowego dworu Badenich znajdującego się w Wadowie. Po wielu latach zapadła ostateczna decyzja, która oddala roszczenia spadkobierców i potwierdza, że teren parku wraz z dworem należą do Gminy Miejskiej Kraków,…

W trakcie uroczystości związanych ze świętem zmarłych mieszkańcy, którzy udali się samochodem na cmentarz w Grębałowie parkowali swoje pojazdy bardzo często na terenach zielonych osiedla Na Wzgórzach przy okazji dewastując te miejsca. Poprosiłem radnego miasta Aleksandra Miszalskiego o interwencję w tej sprawie i zwrócenie się o rekultywację tych miejsc oraz…

W maju zakończyło się poszerzenie parkingu pomiędzy blokiem os. Na Stoku 44 a garażami realizowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Dzięki inwestycji zgłoszonej przeze mnie do budżetu Rady Dzielnicy XVII mieszkańcy zyskali kilka nowych miejsc postojowych. Na kolejny rok planuję zgłosić poprawę parkingu przy ogrodzeniu ogródków działkowych oraz jego…

Kilka miesięcy temu okazało się, że planowana od wielu lat przebudowa ul. Kocmyrzowskiej została wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dopiero na lata 2020-2022. Informacja ta wzbudziła duże i jak najbardziej uzasadnione oburzenie mieszkańców. Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa jednym z punktów była informacja Prezydenta Miasta Krakowa w…