Menu

Rada Dzielnicy

Budżet obywatelski w Dzielnicy 17
6 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds.budżetu obywatelskiego Dzielnicy XVII. Powołanie komisji ma związek z przyjęciem przez Radę Miasta [...]