Co dalej z dworem Badenich w Wadowie?

Dzięki interpelacji złożonej na moją prośbę przez Radnego Miasta Aleksandra Miszalskiego udało się uzyskać informację o tym jakie są szacunkowe koszty rewitalizacji i utrzymania dworu wynikające z opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. Szacunkowy koszt odtworzenia bryły zewnętrznej i wykonania wszystkich niezbędnych instalacji wynosi 4 miliony złotych. Poza tą kwotą potrzebne będzie jeszcze minimum kilka milinów […]

Mural w Zielonym Jarze

Mural patriotyczny w muszli koncertowej w parku Zielony Jar niestety został w wielu miejscach pobazgrany, wymaga także poprawy warstwy malarskiej w niektórych obszarach. Interweniowałem w tej sprawie w Zarządzie Zieleni Miejskiej za pośrednictwem radnego Aleksandra Miszalskiego. ZZM obiecał do końca marca wykonać stosowne prace, tak aby projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł dalej cieszyć […]

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Poległych w Krzesławicach

Przejście dla pieszych przez ul. Poległych w Krzesławicach przy skrzyżowaniu z ul. Zielony Jar nie jest bezpieczne dla mieszkańców. Ruch samochodowy w tym miejscu jest dosyć duży, niestety często kierowcy jadący z góry nie zachowują wystarczającej ostrożności oraz przekraczają prędkość stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych. To przejście jest bardzo mocno uczęszczane, prowadzi do ciągu pawilonów handlowych. […]

Remont i oświetlenie parkingu przy ogródkach działkowych Nowalijka 1

W grudniu 2017 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zakończył remont parkingu żwirowego wraz z kawałkiem drogi do garaży oraz zostało ustawione oświetlenie tego miejsca. Dzięki tej inwestycji zgłoszonej przeze mnie do budżetu Rady Dzielnicy XVII poprawiły się warunki do parkowania i wzrosło bezpieczeństwo samochodów pozostawionych w tym miejscu.

Remont drogi i chodnika przy ul. Poległych w Krzesławicach

Na mój wniosek Rada Dzielnicy XVII przekazała środki na wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Zielony Jar oraz wymianę najbardziej zniszczonych fragmentów chodnika w tym miejscu. Podziękowania dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu za sprawne przeprowadzenie inwestycji, która poprawi komfort poruszania się pieszych i kierowców.

Aktualności z Rady Dzielnicy

W ostatnich tygodniach podczas posiedzeń komisji Rady Dzielnicy XVII poruszyłem kilka ważnych dla mieszkańców tematów. 1. Wnioskowałem o naprawę chodnika wzdłuż ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Zielony Jar do przystanku autobusowego przy bloku os. Na Stoku 51. Chodnik ten jest w coraz gorszym stanie, a jest jednym z najbardziej uczęszczanych. 2. Poprosiłem na wniosek […]

Dyżur w Radzie Dzielnicy

Serdecznie zapraszam na swój dyżur, który odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz.17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15. Jeżeli chcą Państwo porozmawiać w innym terminie albo zgłosić problem można kontaktować się mailem na adres kontakt@lukaszsek.pl lub telefonicznie pod nr 600909363.

Półmetek kadencji – podsumowanie

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi! W listopadzie 2015 roku podczas wyborów do Rady Dzielnicy XVII obdarzyliście mnie zaufaniem, które pozwoliło mi objąć mandat Radnego Dzielnicy. Podczas kampanii zobowiązałem się do realizacji konkretnych postulatów, co od dwóch lat staram się uczynić. Chciałbym podsumować pokrótce te dwa lata i opisać działania podejmowane przeze mnie zarówno indywidualnie, jak i […]

Jaka przyszłość dworu w Wadowie?

Podczas posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy XVII w dniu 6 marca 2017r. rozmawialiśmy na temat przyszłość zabytkowego dworu Badenich znajdującego się w Wadowie. Po wielu latach zapadła ostateczna decyzja, która oddala roszczenia spadkobierców i potwierdza, że teren parku wraz z dworem należą do Gminy Miejskiej Kraków, co pozwala na rozpoczęcie prac […]

Parkowanie w rejonie cmentarza w Grębałowie

W trakcie uroczystości związanych ze świętem zmarłych mieszkańcy, którzy udali się samochodem na cmentarz w Grębałowie parkowali swoje pojazdy bardzo często na terenach zielonych osiedla Na Wzgórzach przy okazji dewastując te miejsca. Poprosiłem radnego miasta Aleksandra Miszalskiego o interwencję w tej sprawie i zwrócenie się o rekultywację tych miejsc oraz w kolejnych latach lepszą kontrolę […]