Ścianki wspinaczkowe przy ul. Ptaszyckiego

Przy ul. Ptaszyckiego w 2007 roku utworzono na wolnym powietrzu ścianki wspinaczkowe. Zarówna duża ścianka jak i mniejsze elementy były dostępne dla mieszkańców. Od jakiegoś czasu można zauważyć, że urządzenia te są zaniedbane i niewykorzystywane.

Odpady na działce przy ul. Łowińskiego

Otrzymałem zgłoszenia od mieszkańców dotyczące działki przy ul. Łowińskiego 11, na której od ponad roku składowane są beczki i torby z odpadami. Mieszkańcy obawiają się, że mogą to być substancje niebezpieczne, które przechowywane są bez […]

E-kontrole w Strefie Płatnego Parkowania

W Warszawie od stycznia tego roku funkcjonuje system elektronicznej kontroli strefy płatnego parkowania realizowany przy pomocy samochodu z kamerami. Obecnie uruchamiany jest już trzeci pojazd w tym celu.

Chodnik pomiędzy os. Avia i os. Dywizjonu 303

Po działce 118/112 obręb 7 Nowa Huta przebiegał stary chodnik, które łączył dwa tereny. Niestety obecnie przejście jest niemożliwe z uwagi na postawiony przez SM Czyżyny płot. Mieszkańcy jednak nie ustają w swoich działaniach i […]

Automatyczne stacje do dezynfekcji rąk

W wielu miejscach zbiorowego przebywania wprowadzono możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, co jest jednym z najskuteczniejszych działań higienicznych przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa. Pojawiło się sporo modeli automatycznych stacji do dezynfekcji rąk, które można […]

Nowe rozwiązania w organizacji ruchu

W Szczecinie w 2019 roku w pięciu lokalizacjach testowano nowe oznakowanie na skrzyżowaniach tzw. yellow boxy. Jest to kratownica, która wyznacza pole, na które nie można wjeżdżać jeśli nie ma się możliwości jego opuszczenia. Po […]

Umowy kompensacyjne przy inwestycjach mieszkaniowych

W ostatnich latach wraz ze zwiększeniem tempa zabudowy Krakowa, podczas inwestycji mieszkaniowych większość inwestorów zawiera dodatkowe umowy z Gminą Kraków dotyczące budowy infrastruktury towarzyszącej m.in. dróg i chodników. Niestety często umowy te nie są realizowane […]

Praca zdalna w Urzędzie Miasta Krakowa

Od początku pandemii zmieniały się formy pracy w Urzędzie oraz możliwości bezpośredniej obsługi mieszkańców. Przykłady wielu firm pokazują, że obecnie umożliwienie pracy zdalnej stało się pełnoprawnym odpowiednikiem pracy w biurze, a nawet część firm zachęca […]

Audyt klimatyczny miejskich inwestycji

Podczas dyskusji nad „Planem Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” na sesji Rady Miasta Krakowa w lutym br. zwracałem się z prośbą, aby wprowadzić do wszystkich miejskich inwestycji audyt klimatyczny (na wzór […]

Rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Nowej Hucie

Od niedawna zaczęły ponownie działać dwa przystanki kolejowe w Nowej Hucie – „Kraków Nowa Huta” i „Kraków Lubocza”. Zatrzymują się na nich głównie pociągi, które kursują okrężnie w związku z prowadzonymi pracami torowymi pomiędzy stacjami […]