Inwestycja przy ul. Tuchowskiej

Właściciel stodoły przy tej ulicy zamienia ją w piekarnię. Planuje doprowadzić do niej dojazd od strony ul. Nazaretańskiej. Droga ta jednak nie posiada właściwie asfaltu.

Praca zdalna w Urzędzie Miasta Krakowa

Obecnie jesteśmy świadkami wzrostu liczby zakażonych w Polsce wirusem SARS-CoV-2. Według stanu z dnia 12.11.2021 r. z danych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia liczba nowych zakażonych w Krakowie wynosi 375 natomiast liczba osób objętych kwarantanną […]

Zanieczyszczenie ulic przez pojazdy z budowy

Obecnie w wielu miejscach trwają prace remontowe oraz budowlane związane z rozwojem naszego miasta. Jednymi z takich inwestycji są budowa drogi ekspresowej S7 oraz budynku biurowego z częścią magazynową przy ul. Karola Łowińskiego 7. Niestety […]

Weryfikacja zadań w budżecie obywatelskim

Projekt, który wygrał tegoroczne głosowanie nosi tytuł „Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy”. Sama idea projektu i podstawowe założenia nie budzą żadnych wątpliwości, także liczba oddanych na niego głosów świadczy o poparciu tej inicjatywy […]

Basen na os. Na Stoku

Zwróciliśmy się z radnym Kazimierzem Chrzanowskim z prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej budowy basenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 129 na os. Na Stoku 34. W 2008 roku została […]

Ograniczenie zużycia plastiku

W Krakowie funkcjonuje uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie działań pn. „Kraków bez plastiku”. W jej ramach podjęto różne działania prze Urząd Miasta Krakowa, ale jest jeszcze wiele obszarów gdzie można zmniejszyć zużycie plastiku jednorazowego. […]

Co dalej z budową na os. Teatralnym 19?

W 2018 roku została tam wstrzymana budowa, która była prowadzona bez odpowiedniego pozwolenia. Miała ona spowodować przemianowanie dawnej stołówki w kilkupiętrowy apartamentowiec. Byłoby to naruszenie układu urbanistycznego Nowej Huty, który jest objęty ochroną konserwatorską.

Remont w parku Skalskiego

Mieszkańcy narzekają na to, że kosze w parku są zbyt rzadko opróżniane kosze co powoduje, że zazwyczaj są przepełnione, a śmieci wysypują się z nich i są rozwiewane po okolicy. Zwracają także uwagę, że obecnie […]

Porzucone pojazdy na parkingach

Otrzymałem zgłoszenia od mieszkańców dotyczące pojazdów, które od dłuższego czasu są nieużywane i zajmują miejsca parkingowe.