Zanieczyszczenie ulic przez pojazdy z budowy

Obecnie w wielu miejscach trwają prace remontowe oraz budowlane związane z rozwojem naszego miasta. Jednymi z takich inwestycji są budowa drogi ekspresowej S7 oraz budynku biurowego z częścią magazynową przy ul. Karola Łowińskiego 7. Niestety […]

Weryfikacja zadań w budżecie obywatelskim

Projekt, który wygrał tegoroczne głosowanie nosi tytuł „Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy”. Sama idea projektu i podstawowe założenia nie budzą żadnych wątpliwości, także liczba oddanych na niego głosów świadczy o poparciu tej inicjatywy […]

Basen na os. Na Stoku

Zwróciliśmy się z radnym Kazimierzem Chrzanowskim z prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej budowy basenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 129 na os. Na Stoku 34. W 2008 roku została […]

Ograniczenie zużycia plastiku

W Krakowie funkcjonuje uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie działań pn. „Kraków bez plastiku”. W jej ramach podjęto różne działania prze Urząd Miasta Krakowa, ale jest jeszcze wiele obszarów gdzie można zmniejszyć zużycie plastiku jednorazowego. […]

Co dalej z budową na os. Teatralnym 19?

W 2018 roku została tam wstrzymana budowa, która była prowadzona bez odpowiedniego pozwolenia. Miała ona spowodować przemianowanie dawnej stołówki w kilkupiętrowy apartamentowiec. Byłoby to naruszenie układu urbanistycznego Nowej Huty, który jest objęty ochroną konserwatorską.

Remont w parku Skalskiego

Mieszkańcy narzekają na to, że kosze w parku są zbyt rzadko opróżniane kosze co powoduje, że zazwyczaj są przepełnione, a śmieci wysypują się z nich i są rozwiewane po okolicy. Zwracają także uwagę, że obecnie […]

Porzucone pojazdy na parkingach

Otrzymałem zgłoszenia od mieszkańców dotyczące pojazdów, które od dłuższego czasu są nieużywane i zajmują miejsca parkingowe.

Audyt znaków drogowych

W ostatnich latach można zaobserwować coraz większą liczbę znaków przy drogach. Czasami to oznakowanie jest ze sobą niespójne, a często także utrudnia zrozumienie jakie przepisy obowiązują w danym miejscu, ponieważ znaki się zasłaniają wzajemnie lub […]

Prace budowlane przy ul. Lema

Otrzymałem zgłoszenia od mieszkańców, którzy narzekają na firmy budowlane pracujące przy budowie nowego osiedla Solaris Park. Prowadzą one prace także na chodniku oraz drodze dla rowerów. Są one jednak prowadzone bez odpowiedniego zabezpieczenia i powodując […]