Umowy kompensacyjne przy inwestycjach mieszkaniowych

W ostatnich latach wraz ze zwiększeniem tempa zabudowy Krakowa, podczas inwestycji mieszkaniowych większość inwestorów zawiera dodatkowe umowy z Gminą Kraków dotyczące budowy infrastruktury towarzyszącej m.in. dróg i chodników. Niestety często umowy te nie są realizowane […]

Praca zdalna w Urzędzie Miasta Krakowa

Od początku pandemii zmieniały się formy pracy w Urzędzie oraz możliwości bezpośredniej obsługi mieszkańców. Przykłady wielu firm pokazują, że obecnie umożliwienie pracy zdalnej stało się pełnoprawnym odpowiednikiem pracy w biurze, a nawet część firm zachęca […]

Audyt klimatyczny miejskich inwestycji

Podczas dyskusji nad „Planem Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” na sesji Rady Miasta Krakowa w lutym br. zwracałem się z prośbą, aby wprowadzić do wszystkich miejskich inwestycji audyt klimatyczny (na wzór […]

Rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Nowej Hucie

Od niedawna zaczęły ponownie działać dwa przystanki kolejowe w Nowej Hucie – „Kraków Nowa Huta” i „Kraków Lubocza”. Zatrzymują się na nich głównie pociągi, które kursują okrężnie w związku z prowadzonymi pracami torowymi pomiędzy stacjami […]

Ceny energii elektrycznej

Poprosiłem o informację o taryfach i kosztach energii elektrycznej w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach w pierwszym półroczu 2020 roku.

Przebudowa ul. Niebyłej

Mieszkańcy od długiego czasu czekają na realizację przez inwestora przebudowy ulicy Niebyłej zgodnie z zapisami w umowie zawartej z gminą Kraków. Przebudowa miała być zakończona przed oddaniem do użytku bloków. Tymczasem powstają kolejne budynki, są […]

Droga dojazdowa do Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”

Dojazd do Centrum Nauki „Cogiteon” zaplanowany został od ul. Stella – Sawickiego. Niedawno odbyły się w tej sprawie konsultacje społeczne. W raporcie z konsultacji można znaleźć wiele krytycznych uwag dotyczących tego pomysłu. Mieszkańcy proponują aby […]

Działania informacyjne ws. Parku Kulturowego Nowa Huta

Uchwała w sprawie utworzenia Parku została podjęta 20 listopada 2019r., a 28 listopada została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zgodnie z uchwałą jej zapisy wchodzą w życie rok po jej opublikowaniu, co oznacza, że […]

Czy na terenie dawnej kopalni w Zesławicach zasypano śmieci?

Podczas rutynowej kontroli dronem Straż Miejska nagrała na rekultywowanym obszarze dawnej kopalni w Zesławicach moment kiedy zasypywana jest sterta śmieci m.in. zużytych części samochodowych. Sprawa została przekazana do Wydziału Kształtowania Środowiska. Poprosiłem o informację o […]